Categories
บุหรี่ไฟฟ้า

สูบบุหรี่ไฟฟ้า$$ เน้นเท่ห์ เน้นคลู มองชิคไม่เสียสุขภาพ

ในตอนนี้ใครๆก็หันมารักสุขภาพกันมากเพิ่มขึ้น มีการรณรงค์ให้เลิกการสูบยาสูบ ด้วยเหตุว่าเป็นตัวการร้าย ทำลายปอดทำลายระบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเดินหายใจ ทำให้ผู้สูบกลายเป็นโรคปอด โรคมะเร็ง และยังมีผลเสียถึงคนที่อยู่รอบข้าง แม้ว่าจะมิได้ดูด แม้กระนั้นได้กลิ่นของควันจากบุหรี่ ก็ทำให้มีการเกิดโรคได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นหนทางในเรื่องของสุขภาพมากกว่า เมื่อก่อนที่จะไปดูดบุหรี่ไฟฟ้านั้น จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจของส่วนประกอบบุหรี่ไฟฟ้า และจำพวกของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เลือกใช้ได้ถูกแนวทาง

ส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

แบตเตอรี่
ตัวที่ทำให้เกิดไอและความร้อน
ตลับเก็บน้ำยา
ส่วนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า E-Liquid จะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

ks Kurve red single 510x510 2 - สูบบุหรี่ไฟฟ้า$$ เน้นเท่ห์ เน้นคลู มองชิคไม่เสียสุขภาพ
 นิโคติน เป็นสารสกัดมาจากใบยาสูบ ซึ่งน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะแบ่งระดับความเข้มข้นของนิโคตินคือ ระดับที่ถือว่าสูง ระดับกึ่งกลาง และก็ระดับที่ค่อนข้างต่ำ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ควรจะดูดบุหรี่ไฟฟ้าที่มี สารนิโคตินในระดับต่ำไหมมีเลยจะดีที่สุด
 โพรไพลีนไกลคอล มีความปลอดภัย เพราะใช้อีกทั้งในยาของกินและก็เครื่องแต่งหน้า …