Categories
SuperslotFun

เกียรติศักดิ์ เจริญสุข เป็นบุรุษใจบุญ ก.พ. 23 2564

1*8sduBALIOhSh3aPHaERNVw - เกียรติศักดิ์ เจริญสุข เป็นบุรุษใจบุญ ก.พ. 23 2564เกียรติศักดิ์ เจริญสุข ร่วมช่วยสร้างวัด march 12 ปีนี้

เกียรติศักดิ์ เจริญสุข เกียรติศักดิ์ เจริญสุข การเป็นคนดีมีมากยิ่งกว่าเพียงแค่ทำสิ่งต่างๆเพื่อผู้อื่น คุณต้องเห็นด้วยและรักตนเองก่อนคุณถึงจะถ่ายทอดพลังแง่บวกให้กับโลก เอาอย่างข้อเสนอแนะต่อไปนี้เพื่อช่วยทำให้คุณเป็นผู้ที่ดีกว่าเดิม สักครั้งในชีวิต กราบลาพ่อแม่ญาติมิตรเพื่อลาบวชบวช

การลาบวชบวชเพื่อรับใช้พระศาสนาถือว่า เป็น ผลบุญมหาศาล ซึ่ง ผู้ถือบวชจะละทิ้งการดำรงชีวิตเดิม เพื่อเดินทางเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นการบวช เกียรติศักดิ์ เจริญสุข นับได้ว่า เป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว แล้วก็ได้ฝึกหัดตัวเองตามแบบของพุทธศาสนาได้ฝึกฝนในเรื่องของกายถ้อยคำหัวใจ และจึงควรเจริญรุ่งเรืองสติมีศีลสมาธิสติปัญญา และถือปฏิบัติของศีล พระสงฆ์ 227 ข้อ ตาม พระข้อกำหนดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเกื้อหนุนให้กาย คำพูด ดวงใจ มีความธรรมดาสุขสนับสนุนการฝึกฝนสมาธิ กำจัดกิเลสปัญหาและก่อเกิดสติปัญญาสำหรับบิดามารดาและครอบครัวจะได้ อานิสงส์บุญจากงานบรรพชา …